Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie
Strona główna
 • NASZA SZKOŁA ISTNIEJE JUŻ 24 LATA

  Nasza szkoła funkcjonuje 24 lata. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

  Jest otwarta w godzinach 7.00 – 18.00.

  Oferuje uczniom klas I – VI dobre warunki nauki w miłej, rodzinnej atmosferze.

  Gwarantuje wysoki poziom nauczania i troskę o właściwe wychowanie dzieci.

  Realizuje proces nauczania dobierając atrakcyjne programy oraz nowoczesne metody i formy pracy. Posiada własny program wychowawczo – dydaktyczny, który porusza istotne problemy współczesnego świata.

  Szkoła proponuje w ramach czesnego:

  ·         rozszerzony program z obowiązkowych przedmiotów nauczania,

  ·         naukę języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo

  ·         naukę środowiska w klasie I , II i III po angielsku w wymiarze 1 godziny

  ·         w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach IV – VI,  naukę języka niemieckiego

  ·         naukę języka francuskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo

  ·         lekcje informatyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach 0 – VI,

  ·         lekcje grafiki w kl. IV – VI

  ·         naukę religii, etyki i filozofii

  ·         matematyczne, Przyrodnicze i historyczne  koło informatyczne, polonistyczne i

  ·         koło plastyczne, koło muzyczne ( gra na keyboardzie, wokalne) i rytmikę, koło szachowe,

  ·         psychologa   opiekę

  ·         zajęcia na basenie, na który dzieci wożone są autokarem,

  ·         wf, korektywę,

  ·         opiekę na świetlicy

  ·         opiekę pielęgniarki

  ·         badania kontrolne szkolnego lekarza – „bilans”,

  Szkoła oferuje za dodatkową opłatą:

  ·         zajęcia z logopedą,

  ·         szachy

  ·         judo

  ·         obiady

  ·         wyjazd na „zieloną szkołę”

  ·         ciekawe wycieczki dydaktyczne, warsztaty i lekcje muzealne.

   

   

 • KONTO - INFORMACJE DLA RODZICÓW

  Sz. Państwo

  Dyrekcja Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62 umożliwia płatność miesięcznego czesnego

  Na konto nr 54 1240 1082 1111 0010 1148 0135

  pod warunkiem dokonania stałego zlecenia do 5 dnia każdego miesiąca i dostarczenia dowodu z banku.

  Za miesiąc lipiec czesne płatne jest gotówką w dwóch ratach – w lutym i w maju.

  Wszystkie dodatkowe opłaty za obiady i zajęcia tylko w sekretariacie szkoły.

          

 • MAJA ŻYCKA "ORŁEM TARGÓWKA"

  Miło nam poinformować, że nasza uczennica Maja Życka otrzymała w roku szkolnym 2015/2016 prestiżową nagrodę przyznawaną w dzielnicy Targówek - ORŁA TARGÓWKA

  Otrzymują ją uczniowie o najwyższych wynikach w nauce, wielu osiągnięciach w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich oraz wzorowej postawie uczniowskiej.

  Najbliższym laureatek - serdecznie gratulujemy.

 • NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2016/2017 I REKRUTACJA 2017/2018

  Dyrekcja Prywatnej Szkoły Podstawowej prowadzi nabór uzupełniający do klas I - VI  na rok szkolny 2016/2017.

  Trwa rekrutacja do klasy 1 i oddziału zerowego na rok szkolny 2017/2018.

  Nasza placówka jest w pełni przygotowana do planowanej reformy edukacji.

  Szczegółowych informacji zainteresowanym rodzicom udzielamy telefonicznie 22 811 97 21.

   


   

   

 • WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016

  Wynik naszej szkoły    37,2 / 40 pkt

  W tym:     I część (język polski + matematyka)       35,5 / 40 pkt

                II część (język angielski)                       39,0 / 40 pkt

   

  język polski

  matematyka

  I część

  II część (j.angielski)

  Wynik średni

  w %

  o ile % lepiej

  w %

  o ile % lepiej

  w %

  o ile % lepiej

  w %

  o ile % lepiej

   

  Nasza szkoła

   

  88,8

  88,8

  89,1

  97,7

   

  Dzielnica Targówek

   

  78,5

  o 13%

  68,4

  o 30%

  73,7

  o 21%

  82,5

  o 18%

   

  Warszawa

   

  79,2

  o 12%

  69,1

  o 29%

  74,4

  o 20%

  85,3

  o 15%

   

  Woj. mazowieckie

   

  73,3

  o 21%

  58,4

  o 52%

  66,1

  o 35%

  75,0

  o 30%

   

 • Oferta edukacyjna 2016/2017

   

  Oferta edukacyjna 2016/2017 - Obrazek 1

  W naszej niewielkiej szkole panuje kameralna, przyjazna atmosfera, w której dzieci z dala od zgiełku i gwaru w bezpiecznym i przyjaznym środowisku poszukują własnej drogi edukacyjnej. Pomaga im w tym wykwalifikowana kadra pedagogiczna współpracująca z rodzicami. O tym, że ta najciekawsza, a nie najprostsza droga przez zakamarki wiedzy kończy się sukcesem, świadczą wyniki sprawdzianów szóstoklasisty (najlepsze w dzielnicy) i sukcesy w wielu konkursach pozaszkolnych.

  Uczymy tak, by poszerzać horyzonty uczniów, odkrywać ich talenty, zachęcać do twórczej działalności. Wyzwalamy w nich potencjał do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdolność krytycznego myślenia. Zachęcamy, by stali się niezależnymi, zdolnymi do autorefleksji ludźmi, którzy są wrażliwymi, odpowiedzialnymi obywatelami świata. Stwarzamy atmosferę życzliwości, zaufania i wzajemnego poszanowania. Z takiego środowiska wywodzą się potem absolwenci najlepszych warszawskich gimnazjów – I. Domeyki, S. Sempołowskiej, Władysława IV, gen. St. Maczka, St. Staszica, M. Skłodowskiej –Curie.

  Nie tracimy z oczu żadnego dziecka, dostrzegamy każdy, nawet najmniejszy sukces, który buduje jego poczucie własnej wartości. Gdy trzeba – pomagamy.

  W edukacji wczesnoszkolnej stosujemy zasadę koncepcji koncentrowania się na rytmach Jeroma Seymoura Brunera:

  1. Ja robię – ty patrzysz (inicjatywa jest po stronie nauczyciela, dziecko patrzy i słucha).

  2. Ja robię – ty pomagasz (nauczyciel i dziecko wspólnie działają).

  3. Ty robisz – ja pomagam (dziecko przejmuje inicjatywę, próbuje samodzielnie wykonać czynność przy wsparciu nauczyciela)

  4. Ty robisz – ja patrzę (nauczyciel oddaje kontrolę dziecku, jest pozytywnie wspierającym dorosłym).

  Nasi nauczyciele cały czas w procesie uczenia się pomagają dzieciom. Gdy samodzielność naszych uczniów wzrasta – wycofujemy się lub podnosimy poprzeczkę. Dziecko czuje się bezpiecznie, bo wie, że ma obok siebie życzliwego dorosłego, który nigdy nie zostawi go samego z problemem przerastającym jego możliwości.

  Uczeń to aktywny partner w procesie nauki, którego potencjał uwalnia się dzięki pomocy kompetentnego nauczyciela.


   

 • Sukcesy szóstoklasistów

  Szóstoklasiści z naszej szkoły uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 bardzo dobry wynik ze sprawdzianu szóstoklsisty.

  część I - 84,3% w tym: język polski 89,1% i 78,8% matematyka

  część II (język angielski) - 98,6% 

  Nasze wyniki są wyższe od średniej:

  - woj.mazowieckiego o 21% z cz.I (język polski o 18%, matematyka o 24%) i o 23% z cz.II

  - powiatu warszawskiego o 8% z cz.I (język polski o 9%, matematyka o 7%) i o 11% z cz.II

  - Targówka o 11% (język polski o 12%, matematyka o 10%) i o 13% z cz.II

  Część I sprawdzianu - II miejsce w dzielnicy Targówek,

  część II - I miejsce na Targówku.

  Miło nam poinformować, że nasza uczennicaZuzanna Dygdoń otrzymała w roku szkonym 2014/2015 nominację do nagrody "Orzeł Targówka".

  W roku szkolnym 2013/2014 dwie uczennice naszej szkoły - Wiktoria Kolasińska i Dominika Ładno otrzymały prestiżową nagrodęprzyznawaną od 5 lat w dzielnicy Targówek -ORŁA TARGÓWKA. Otrzymują ją uczniowie o najwyższych wynikach w nauce, wielu osiągnięciach w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich oraz wzorowej postawie uczniowskiej.

  Najbliższym laureatek - serdecznie gratulujemy.

  Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 w Warszawie posiada tytuł "SZKOŁY Z KLASĄ" a pracujący w niej nauczyciele tytuł:"NAUCZYCIELI Z KLASĄ".

  W roku szkolnym 2012/2013 jedna z naszych uczennic otrzymała nagrodę burmistrza dzielnicy Targówek - "ORŁA TARGÓWKA" przyznawaną za wybitne osiągnięcia szkolne (bardzo wyska średnia z przedmiotów ogólnych, wzorowe zachowanie) oraz pozaszkolne (sukcesy w konkursach dzielnicowych, warszawskich, ogólnopolskich).